+4 - 0722 998 663 office@ipartner.ro

SCAN TO BIM & eBIM & hBIM

Building Information Modeling (BIM) este procesul de generare a unui model 3D care conţine informaţii parametrice despre fiecare element al unei construcţii.

Un astfel de model poate fi utilizat pentru a lua decizii pe întreaga durată de viaţă a unei clădiri, începând din faza de proiectare şi continuând cu lucrări de mentenanţă, conservare şi reabilitare.

De cealaltă parte Existing Building Information (eBIM) oferă un model 3D detaliat şi precis al stadiului curent al unei construcţii, realizat prin procesarea norului de puncte.

AVANTAJELE DECIZIEI DE A COMANDA UN E-BIM PE BAZA SCANĂRILOR LASER 3D

RAPIDITATE

scanarea laser necesită un timp redus de achiziție a datelor, comparativ cu alte tehnologii de măsurare.

REDUCEREA COSTURILOR

volum mare de date achiziționate într-o perioada minimă de timp, cu mai puțin personal.

SIGURANŢă în muncă

risc foarte scăzut de producere a accidentelor de munca; scanerele pot fi utilizate in medii dificile, fără a afecta integritatea obiectelor scanate sau siguranța operatorilor.

ACURATEŢE

rezultatul scanării laser este o copie 3D autentica, completă și precisă a realității, ce nu poate fi executată cu un alt mijloc sau metodă de măsurare.

EFICIENŢA

scanarea laser permite o mai bună utilizare a resurselor si spatiilor; nu mai sunt necesare întoarceri pe teren, deoarece toate detaliile sunt înregistrate.

PERFECŢIUNE

risc minim cauzat in proiectare si de erori de proiectare (vezi Detectare Coliziuni)

AVANTAJELE MODELLUI 3D BIM

INFORMAȚII EXACTE

Posibilitatea de a prelua informații precise despre fiecare element component al unei clădiri, pe baza parametrilor inclusi in model;

DOCUMENTATIE COMPLETĂ

Modelele inteligente BIM si eBIM oferă posibilitatea realizării
unei documentații complete, furnizate tuturor celor implicați
in proiect: beneficiari, arhitecți si ingineri;

EFICIENȚA SPORITĂ

Eficiență sporită în proiectarea lucrărilor de întreținere sau
reabilitare, printr-o mai bună coordonare între specialitați,
datorită accesului la toate datele, incluse în modelul 3D;

ACURATEȚE

Modelul are o acuratețe ridicată și poate avea orice grad de
detaliere, incluzând elemente precum: elementele structurale
vizibile, elemente de închidere si compartimentare, uși, ferestre, scări, instalații sanitare, decorații etc.

Sa lucrăm împreună!

Experiența și profesionalismul nostru iți vor aduce plus valoare în fiecare proiect unde ne vei implica și pe noi.

office@ipartner.ro
București, România
+4 – 0722 998 663

Asteptăm mesajul dumneavoastră

12 + 2 =

+4 – 0722 998 663

office@ipartner.ro

marian_radoi

+4 – 0722 998 663