+4 - 0722 998 663 office@ipartner.ro

Produse obtinute din

scanarea laser 3D

Experți în patrimoniu, specialiști în arta digitală de scanare laser 3D, execuția releveelor 2D, modelarea 3D și digitalizarea monumentelor.

NORI DE PUNCTE 3D

color si in nuațe de gri cu o acutratețe de +- 2 mm

Tehnica scanării laser 3D reprezintă o metodă rapidă și eficientă de achiziție a datelor spațiale. În ultima perioadă marii producători de software au incorporat în produsele lor diferite instrumente și mijloace de manipulare a norilor de puncte.
Acest lucru a făcut ca scanarea laser 3D să devină o metodă standard de capturare a datelor pentru o gamă vastă de aplicații. Astfel, fie că este vorba despre arhitectură sau diferite ramuri ale industriei, scanarea laser 3D reprezintă soluția optimă chiar și în cazul celor mai complexe provocări privind culegerea datelor spațiale.
O parte a clienților noștri preferă să-și creeze propriile produse, astfel că imaginile panoramice și norii de puncte reprezintă un set de date ce poate fi folosit pentru modelare. În astfel de cazuri punem la dispoziția clientului norul de puncte registrat și în formatul de date solicitat de utilizator. Există însă și cazuri în care clientul nu are capacitatea de a genera din norii de puncte produsele de tip CAD.
În această situație vă putem oferi serviciile noastre care includ o gamă variată de aplicații.

Format date

.RCP –format de date pentru AUTODESK RECAP
.POD – format de date pentru Pointools şi Bentley
.PCG, RCS- format de date AutoDesk
.IMP, PTX, – format de dateLeica
.ZFC – format de date Aveva, LFM Modeller
.PTS, XYZ – format standard ASCII

Pe lângă norii de puncte livraţi vă recomandăm şi platforma WebShare sau de realitate virtuala care oferă prin intermediul unui browser sau software, posibilitatea vizualizării panoramice a fiecărei scanări şi care oferă utilizatorului opţiuni de măsurători de distanţe sau suprafeţe sau de afişare a coordonatelor unui punct.

Aplicații

– Planuri as-built
– Seturi de date pentru documentarea siturilor de patrimoniu
– Documentații CAD (2D sau 3D) pentru planificare urbană și arhitecturală
– Detectarea coliziunilor (adăugarea de noi elemente în funcție de pozițiile structurilor existente)
– Studii de iluminare
– Planuri topografice
– Determinări ale volumelor de terasamente

RELEVEU 2D

la cele mai inalte standarde de calitate

Utilizând norii de puncte obținuți din scanarea 3D pot fi generate planuri 2D, secțiuni și elevații foarte precise și detaliate. În comparație cu metodele tradiționale de culegere a datelor, norii de puncte oferă o mai mare flexibilitate în ceea de privește produsele obținute. Ca într-un oricare alt proiect, specificațiile sunt deosebit de importante. Reducerea timpului și a costurilor de achiziție a datelor este posibilă prin cunoașterea nivelului de detaliu si de precizie cerut.
Astfel, specificațiile clientului vor determina densitatea norului de puncte în momentul achiziției datelor precum și gradul de detaliere a produselor finale. Planificarea atentă înainte de demararea proiectului poate reduce costurile si timpul de execuție prin eliminarea vizitelor ulterioare la locația sau obiectivul scanat. Astfel beneficiarul va profita într-o mare măsură de avantajul oferit de această tehnologie.

Avantajele releveului 2d executat pe baza scanărilor laser 3d

ACURATEŢE

Releveul 2D elaborat pe baza norului de puncte are o mare acuratețe, ce nu poate fi obținuta prin nici o alta tehnologie;

PREŢ AVANTAJOS

In cazul relevării prin scanare laser 3D, raportul intre preț, calitate si timpul de execuție este foarte bun;

DETALIAT

Releveul obținut din norii de puncte este foarte eficient pentru monumente istorice si situri arheologice, care prezinta neregularități sau degradări;

COMPLET

Nu sunt necesare vizite suplimentare la sit pentru completarea releveului cu diferite detalii, deoarece acestea pot fi efectuate pe baza datelor deja înregistrate.

Beneficii oferite clienților noștri

RAPIDITATE

scanarea laser necesită un timp redus de achiziție a datelor, comparativ cu alte tehnologii de măsurare.

REDUCEREA COSTURILOR

volum mare de date achiziționate într-o perioada minimă de timp, cu mai puțin personal.

SIGURANŢA

risc foarte scăzut de producere a accidentelor de munca; scanerele pot fi utilizate in medii dificile, fără a afecta integritatea obiectelor scanate sau siguranța operatorilor.

ACURATEŢE

rezultatul scanării laser este o copie 3D autentica, completă și precisă a realității, ce nu poate fi executată cu un alt mijloc sau metodă de măsurare.

EFICIENŢA

scanarea laser permite o mai bună utilizare a resurselor si spatiilor; nu mai sunt necesare întoarceri pe teren, deoarece toate detaliile sunt înregistrate.

PERFECŢIUNE

risc minim cauzat in proiectare si de erori de proiectare (vezi Detectare Coliziuni).

Releveu 2d - produse livrabile

 

  • Planuri 2D pentru fiecare nivel al construcției;
  • Elevații fațade;
  • Elevații pereți interiori;
  • Plan șarpanta;
  • Plan nivelatoare;
  • Secțiuni longitudinale;
  • Secțiuni transversale;
  • Orice desen 2d la cerere

imagini ortorectificate

color si in nuațe de gri, exterioare și interioaare

Imaginile ortorectificate de înaltă rezoluție sunt utilizate cu preponderență pentru obiecte de patrimoniu sau în cadrul lucrărilor de conservare.
În funcție de cerințe şi buget, imaginile ortorectificate se pot obține prin metode fotogrammetrice, pot fi generate direct din norul de puncte (varianta mai rapidă și mai puțin costisitoare) sau printr-o combinare a celor două tehnici, pentru a găsi un echilibru între calitate și buget.

aVANTAJELE OBȚINERII IMAGINILOR ORTORECTIFICATE DIN NORII DE PUNCTE 3D

– Permite vizualizarea tuturor tipurilor de finisaje de pe fațada sau interior, degradări, decorațiuni goluri, vitralii, tâmplărie, acoperirii;

– Se pot efectua măsurători exacte pentru orice element, chiar daca acesta nu este inclus in desenul de linie al fațadei sau secțiunii;

– Imaginea este ort rectificata deoarece este obținuta din norul de puncte 3D si este la scara desenului de linie;
– Permite realizarea de fațade propuse (la scara) pentru inserții in site existent si extinderi de clădiri existente.

Beneficii oferite clienților noștri

RAPIDITATE

scanarea laser necesită un timp redus de achiziție a datelor, comparativ cu alte tehnologii de măsurare.

REDUCEREA COSTURILOR

volum mare de date achiziționate într-o perioada minimă de timp, cu mai puțin personal.

SIGURANŢA

risc foarte scăzut de producere a accidentelor de munca; scanerele pot fi utilizate in medii dificile, fără a afecta integritatea obiectelor scanate sau siguranța operatorilor.

ACURATEŢE

rezultatul scanării laser este o copie 3D autentica, completă și precisă a realității, ce nu poate fi executată cu un alt mijloc sau metodă de măsurare.

EFICIENŢA

scanarea laser permite o mai bună utilizare a resurselor si spatiilor; nu mai sunt necesare întoarceri pe teren, deoarece toate detaliile sunt înregistrate.

PERFECŢIUNE

risc minim cauzat in proiectare si de erori de proiectare (vezi Detectare Coliziuni).

MODEL 3D CAD

la DIFERITE GRADE DE DETALIERE

Densitatea informațiilor conținute în norul de puncte oferă multe avantaje, dar vine și cu o serie de provocări. În timp ce unele aplicații software moderne oferă soluții semi-automate de generare a produselor finale în medii CAD, majoritatea se bazează pe un proces manual.

Inginerii noștri au o vastă experiență în manipularea și conversia norilor de puncte în produse de tip CAD sau BIM.

Înainte de a solicita un model 3D, este esențial să se decidă asupra nivelului necesar de detaliere și acuratețe a produsului final.

Acest lucru va fi determinat în principal de scopul în care va fi utilizat produsul.

De exemplu, un model arhitectural la scara 1:20 va consuma mult timp și implicit va fi și mai costisitor. Dacă scopul pentru care sunt livrate produsele 3D vizează organizarea sau reconversia funcțională a unui spațiu atunci se recomandă redactarea modelelor 3D la scara 1:100.

BIM, ebim, hbim &

MODEL 3D ready to BIM

EXECUTATE LA DIFERITE GRADE DE DETALIERE

Furnizăm modele 3D BIM, eBIM si hBIM, realizate pe baza norilor de puncte obținuți din scanarea laser 3D.

Building Information Modeling (BIM) este procesul de generare a unui model 3D care conține informații parametrice despre fiecare element al unei construcții.

Un astfel de model poate fi utilizat pentru a lua decizii pe întreaga durată de viață a unei clădiri, începând din faza de proiectare și continuând cu lucrări de mentenanță, conservare și reabilitare.

De cealaltă parte Existing Building Information (eBIM) oferă un model 3D detaliat și precis al stadiului curent al unei construcții, realizat prin procesarea norului de puncte.

aVANTAJELE modelulului 3d ready to bim, ebim sau hbim

– Posibilitatea de a prelua informații precise despre fiecare element component al unei clădiri, pe baza parametrilor incluși in model;

– Modelele inteligente BIM, eBIM, sau hBIM oferă posibilitatea realizării unei documentații complete, furnizate tuturor celor implicați in proiect: beneficiari, arhitecți si ingineri;

– Eficienta sporita in proiectarea lucrărilor de întreținere sau reabilitare, printr-o mai buna coordonare intre specialități, datorita accesului la toate datele, incluse in modelul 3D;

-Modelul are o acuratețe ridicata si poate avea orice grad de detaliere, incluzând elemente precum: elementele structurale vizibile, elemente de închidere si compartimentare, uși, ferestre, scări, instalații sanitare, decorații etc.

Beneficii oferite clienților noștri

RAPIDITATE

scanarea laser necesită un timp redus de achiziție a datelor, comparativ cu alte tehnologii de măsurare.

REDUCEREA COSTURILOR

volum mare de date achiziționate într-o perioada minimă de timp, cu mai puțin personal.

SIGURANŢA

risc foarte scăzut de producere a accidentelor de munca; scanerele pot fi utilizate in medii dificile, fără a afecta integritatea obiectelor scanate sau siguranța operatorilor.

ACURATEŢE

rezultatul scanării laser este o copie 3D autentica, completă și precisă a realității, ce nu poate fi executată cu un alt mijloc sau metodă de măsurare.

EFICIENŢA

scanarea laser permite o mai bună utilizare a resurselor si spatiilor; nu mai sunt necesare întoarceri pe teren, deoarece toate detaliile sunt înregistrate.

PERFECŢIUNE

risc minim cauzat in proiectare si de erori de proiectare (vezi Detectare Coliziuni).

MODEL mesh 3D

EXACT CA IN REALITATE

Ca și în cazul modelelor 3D este important a se cunoaște nivelul de detaliu la care va fi realizat modelul de tip mesh, întrucât există o corelație directă între mărimea triunghiului, densitatea modelului si dimensiunea fișierului rezultat.
Astfel, cu cât triunghiul este mai mic cu atât modelul este mai detaliat, iar dimensiunea fișierului mai mare.
În funcție de specificațiile produsului final vă putem ajuta în găsirea unei soluții ideale care să găsească un echilibru între nivelul de detaliu al modelului şi dimensiunea fișierului utilizat

Sa lucrăm împreună!

Experiența și profesionalismul nostru iți vor aduce plus valoare în fiecare proiect unde ne vei implica și pe noi.

office@ipartner.ro
București, România
+4 – 0722 998 663

Asteptăm mesajul dumneavoastră

15 + 9 =

+4 – 0722 998 663

office@ipartner.ro

marian_radoi

+4 – 0722 998 663